Prodaja dogodka je začasno prekinjena.

Društvo nogometna šola MURA

Kopališka ulica 45, Murska Sobota
+386(0)2 62 00 318
www.nsmura.si